Säännöt


PoWiCup pelataan muokatuin Akateemisen Kyykän säännöin. Suurimmat muutokset sääntöihin ovat tehty kohdissa pistelasku (plussapisteet) ja tuomarointi.

1. Pelin idea

Pelin ideana on saada kyykät pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla. Yhdessä pelissä pelataan kaksi erää ja yhdessä erässä heittää neljä joukkueen pelaajaa yhteensä 16 heittoa. Eniten kyykkiä pelineliöstä poistanut on voittaja. Pisteet kertovat pelin tuloksen. Voittaja on vähiten pisteitä saanut joukkue

2. Pelikenttä

Kykkää pelataan mahdollisimman tasaisella kentällä, jonka koko on 5 x 20 metriä. Kenttä ei sijoiteta paljaan asfaltin väälle.

3. Pelivälineet

3.1. Kyykät

Kyykät tehdään puusta ja ne ovat sylinterin muotoisia. Kyykän korkeus on 10 cm ja halkaisija 6-8 cm. Kyykkiä tarvitaan joukkuepeliin 80 kappaletta eli 20 paria kummankin pelineliön eturajalle. Myös varakyykkiä on hyvä olla rikkoutumisen varalle.

3.2. Kartut

Kartut ovat puisia, varreltaan pyöreitä ja niissä on kädensija. Kartut eivät saa olla 85 cm pidempiä, eikä 8 cm paksumpia. Kartun saa maalata tai sitä muuten vahvistaa kestävyyden tai lyöntiominaisuuksien parantamiseksi. Karttuja tarvitaan joukkuepelissä 4 heittovuoroa kohden.

PoWiCupissa joukkueella ei tarvitse olla omia kyykkiä tahi karttuja. Omilla, sääntöjen mukaisilla kartuilla saa toki heittää halutessaan!

4. Pelin nimityksiä

Heittoneliö
Alue, mistä joukkue suorittaa heitot
Pelineliö
Neliö, jossa ovat ne kyykät, joita joukkue yrittää kartun avulla poistaa. Joukkueen pelineliö on vastaavasti vastapuolen joukkueen heittoneliö.
Avaus
Heittoneliön takarajan takaa miesten säännöille ja naisten säännöillä heittöneliön eturajan takaa tapahtunut lyönti, joka vie pelineliöstä kyykän ulos. Avausheittoja avausalueilta pelataan niin kauan, kunnes vähintään yksi kyykkä lentää ulos pelineliöstä. Onpa joskus kuultu jonkun joukkueen heittäneen erän ajan pelkkiä avausheittoja..
Heittovuoro
Joukkueen heittovuoron aikana kaksi pelaajaa heittää yhteensä neljä karttua. Molemmat pelaajat heittävät kaksi karttua.
Akka
Pelineliöön jäänyt kyykkä, arvoltaan kaksi pluspistettä.
Pappi
Neliön rajalle jäänyt kyykkä, arvoltaan yksi pluspiste.
Kahden pisteen pappi
Pystyyn jäänyt akka (katso kohta akka), kaksi pluspistettä.
Nurkkapappi
Sekä taka- että sivurajaa koskettava kyykkä
Kuokkavieras
Pelineliöiden väliin ponnahtanut kyykkä, arvoltaan kaksi pluspistettä vaikka olisi rajalla.

5. Joukkue

Kyykkäjoukkue muodostuu 4-6 pelaajasta. Pelaajia saa vaihtaa erien välissä, mutta ei kesken erän. Kesken turnauksen ei ole mahdollista vaihtaa pelaajia.

6. Pelin tuomarit

Kilpailun tuomareina toimivat pelituomarit, ylituomarit ja päätuomari.

6.1. Pelituomari

Jokaisen pelin tuomitsee kotijoukkueen tuomariksi valitsema henkilö. Pelituomari valvoo, tuomitsee ja kirjaa pelituolkset sääntöjen ohjaamana yhteistoiminnassa vierasjoukkueen kanssa. Mikäli pelituomarin toiminnasta on valittamista, valitukset tulee osoittaa tuomaristolle, ylituomareille ja päätuomarille. Firmasarjassa tuomarointi tapahtuu järjestäjien toimesta. Joukkueen kapteenin vastuulla on valvoa, että joukkueen peli on hyvän kyykkähengen mukaista.

6.2. Ylituomari ja päätuomari
Ylituomareina voivat toimia kaikki järjestäjän osoittamat tahot, jotka tunnistaa erilaisesta Staff-sälästä.

7. Pelin pystytys ja kentän kunnostus

Molempien joukkueiden pelaajat huolehtivat aina kyykkien pystyttämisestä ja kentän kunnostuksesta.

7.1. Kentän pystytys

Kyykät pystytetään neliön eturajan päälle niin, että pelineliön kumpaankin reunaan jää 10 cm vapaata sivurajasta mitattuna. Kyykkiä pystytetään 20 päällekkäistä paria kummankin pelineliön eturajalle tasaisin välein.

Ennen pelin alkamista saavat pelaajat laittaa pelineliöt ja niiden välin pelikuntoon. Pelin alettua hyväksytään vain jälkien tasaaminen.

7.2. Kentän kunnostus

Pelin aikana voidaan jalanjälkiin tai vastaaviin kuoppiin jääneet kyykät nostaa samaan kohtaan kentän pinnan tasalle tuomarin valvonnassa.

Pelin jälkeen kenttä jätetään kyykät pystytettynä. Ja kartut siististi koottuna yhteen kasaan.

8. Pelin kulku

8.1. Aloitusvuoron päättäminen, hutunkeitto

Aloittajan arvonta tapahtuu pesäpallotyyliin hutunkeitolla. Karttu heitetään ensin pelin tuomarille, joka on valittu kotijoukkueen pelaaja. Kättä siirretään peukalo aina yläpuolella. Arvonnan voittanut valitsee kenttäpuoliskon tai aloituksen.

8.2. Avausheitto

Miehet avaavat heittämällä ensimmäisen kartun heittoneliön takarajalta (15 m päästä) ja naiset eturajalta (10 m päästä).

Joukkueen saatua peli avattua miehet siirtyvät eturajalle ja naiset 8 m viivalle (2 m eturajasta heittosuuntaan).

Pelin avaus katsotaan tapahtuneeksi, kun ensimmäinen kyykkä poistuu pelineliöstä. Kuokkavierasta tai pappia ei hyväksytä ulosmenneeksi.

Jos joukkue ei saa suoritettua avausta, joukkeen jäsenet heittävät avausalueilta, kunnes ainakin yksi kyykkä poistuu pelineliöstä.

8.3. Pelaaminen

8.3.1. Heittovuoro

Joukkueen heittovuoron aikana kaksi joukkueen pelaajaa heittää kumpikin kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua. Yksi heittovuoro siis kestää kahden pelaajan ja neljän kartun ajan.

Pelaaja heittää heittovuoronsa kartut perätysten. Heittovuoron ajan on pelaajan pidettävä karttunsa heittoneliössä.

Jos karttu jää pelineliöön, sitä ei saa poistaa ennen joukkueen heittovuoron loppumista. Vain pelituomarin luvalla sallitaan kartun vaihto pelineliöstä.

8.3.2. Kentän tarkastaminen

Heittovuoron (2 pelaajaa, 4 karttua) jälkeen pelituomari tarkastaa pelineliön, toteaa ulos menneet, rajalla olevat ja pelineliöön jääneet kyykät (kohdan 9.8. mukaisesti) sekä antaa luvan poistaa kartut pelineliöstä. Tarkastuksen jälkeen tuomari antaa toiselle joukkueelle heittoluvan.

8.3.3.Vuorojen eteneminen

Jokaisen pelaajan on erässä tullut heittää yksi vuoro ennen kuin toinen joukkueen jäsen voi heittää toista vuoroaan erän aikana. Pelivuorot jatkuvat, kunnes jokainen pelaaja on heittänyt yhteensä 4 karttua. Tämän jälkeen tuomari laskee ja merkitsee ylös ensimmäisen pelipuoliskon pisteet sekä määrää puoltenvaihdon, jonka jälkeen yllä kuvattu toistuu. Puoltenvaihdossa aloitusvuoro vaihtuu.

8.4. Pelin päättäminen

Toisen pelipuoliskon jälkeen tuomari laskee yhteen pelipuoliskojen pisteet ja julistaa voittajaksi sen joukkueen, jonka tulos on vähiten miinusmerkkinen.

9. Erikoistilanteet

9.1. Pelaajan häirintä

Heittovuorossa olevaa pelaajaa saa kohtuudella häiritä, kuitenkin kaikkien muiden paitsi heittäjän tulee pysyä pelikentän ulkopuolella (koskee myös heittäjän omaa joukkuetta).

9.2. Heitto kahdella kädellä

Akateemisissa kisoissa kartun heittoa saa avustaa toisella kädellä, ellei voima muuten riitä.

9.3. Vauhdinotto

Vauhdinotto on sallittua pelineliön rajojen sisällä, naisilla 8 m viivaan asti. Vauhdinoton aikana ei saa siirtää vastustajan kyykkiä.

9.4. Yliastuttu heitto

Heiton aikana ei pelaaja saa ylittää viivaa, jolta heitto tapahtuu. Heitto alkaa siitä, kun karttu irtoaa pelaajan kädestä ja loppuu siihen, kun pelaaja poistuu pelineliöstä sivu- tai takarajan kautta.

Jos heitto on yliastuttu, tuomari asettaa ulosmenneet kyykät takaisin pelineliön eturajalle, keskeltä aloittaen. Neliöön kaatuneet jäävät paikoilleen. Heitto katsotaan tapahtuneeksi.

9.5. Viivyttely

Tarpeeton viivyttely heitoissa on kiellettyä. Jos joukkue toistuvasti ja huomautuksesta huolimatta viivyttelee heitoissaan, voi tuomari määrätä joukkueelle yhteisajan jonka kuluessa heittovuoron loput kartut on heitettävä. Aika saadaan kertomalla karttujen määrä 30 sekunnilla.

9.6. Haljennut kyykkä

Jos kartun osuma halkaisee kyykän, pelituomari tuomitsee sen mukaan, minne suurempi osa kyykkää meni. Samalla hän vaihtaa rikkoutuneen kyykän ehjään. Kyykän haljetessa yhtä suuriin osiin ulosmennyt osa ratkaisee. Yhtä suurien osien jäädessä pelineliöön pelaaja ratkaisee, kumman kyykänosan kohdalle ehjä kyykkä asetetaan.

9.7. Rajalla olevat kyykät

Rajalle jääneet kyykät todetaan silmämääräisesti siten, että pelineliön maalauksen sisempi raja toimii pelineliön rajana. Jos raja leikkaa kyykän, tulkitaan se papiksi. Muutoin ulkopuolinen kyykkä poistetaan tai neliönpuoleinen kyykkä jää akaksi. Epäselvissä tilanteissa tulkinnan voi pyytää puolueettomalta kolmannelta osapuolelta tai ylituomareilta ja päätuomarilta.

9.8. Vastustajan kyykkien siirtäminen

Vastustajan kyykkiä ei saa siirtää. Jos pelaaja potkii, heittää tai muuten siirtää heittoneliön kyykkiä, antaa pelituomari siirtelijälle varoituksen.

Kahden varoituksen jälkeen tuomari määrää siirtelijän heittämään kaikki jäljellä olevat karttunsa takarajalta (koskee myös puoltenvaihtoa).

Jos vastustajan kyykät siirtyvät ulos, ne tulkitaan sinne jääneiksi. Jos ne jäävät pelineliöön/ pelineliöiden väliin, tuomari nostaa ne takaisin paikoilleen.

9.9. Pelistä myöhästyminen

Mikäli joukkue ei ole kokonaisuudessaan pelikentällä 10 minuutin kuluessa pelin määrätystä alkamisajankohdasta. otetaan yhteys ylituomareihin tai päätuomariin, jotka voivat harkinnan mukaan julistaa joukkueen keskeyttäneeksi ja vastustajan saaneen luovutusvoiton.

9.10. Tasapeli jatkopeleissä

Tasapeli pudotuspeleissä johtaa 3. erän pelaamiseen. Aloitusvuoro ja kenttäpuolisko arvotaan hutunkeitolla kuten pelin alussa.

10. Pisteiden lasku ja pelin voittaja

10.1. Pelipisteet

  • Eturajalle jäänyt kyykkä +2
  • Neliöön jäänyt kyykkä +2
  • Kyykkä neliöiden välissä +2
  • Kyykkä pelineliön rajalla +1
  • Säästöön jäänyt karttu -1

10.2. Voittopisteet

Voitosta saa 2 voittopistettä, tasapelistä 1 pisteen ja häviöstä nolla pistettä.

10.3. Lohkon sijoitukset

  • Eniten voittopisteitä saanut voittaa lohkon.
  • Jos joukkueilla on yhtä paljon voittopisteitä, ratkaisee keskinäisten otteluiden tulos.
  • Jos nämä ovat tasan ratkaisee joukkueen lohkon kaikissa otteluissa saamien pelipisteiden keskiarvo.
  • Jos nämäkin ovat tasan, ratkaisee voittajan arpa.